DIRIGENTE

HERMY WIECHERS

Hermy Wiechers heeft na het VWO de opleiding tot docerend musicus piano gevolgd aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen. Ze heeft aansluitend diverse cursussen koordirectie gevolgd bij de Stichting Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties, allen afgesloten met een diploma of certificaat.

Vanaf die tijd stond ze voor diverse koren, waaronder kerkkoren, een studentenkoor en ouderenkoren. Daarnaast heeft ze ensembles geleid en in enkele gevallen daar ook muziek voor geschreven. Verder geeft ze pianolessen en heeft in 2017/2018 de muziek geschreven van de musical ‘Ontmoet Jacob’. Ook is ze als cantor verbonden aan een PKN gemeente in Gouda.

Sinds 1 september 2005 is Hermy als dirigente verbonden aan het christelijk koor Menorah te Gouda.